Privacyverklaring dierenspeciaalzaak Angela

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe dierenspeciaalzaak Angela omgaat met persoonsgegevens.

Wij respecteren uw privacy en gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactgegevens:

Dierenspeciaalzaak Angela

 • Driehoeven 19
 • 5076 BA Haaren
 • 0411 – 623679
 • haaren@dsz-angela.nl
 • www.dsz-angela.nl

Welke gegevens verzamelen we?

Dierenspeciaalzaak Angela verzamelt geen persoonsgegevens. Behalve de gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt voor inschrijving voor activiteiten.

In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

Op het contactformulier vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

 • naam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief, de verjaardagsmail van uw huisdier, het Speel-o-theekformulier of het sturen van een factuur kunnen wij u vragen wij om uw:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • rekeningnummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • naam en geboortedatum van uw huisdier.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het tonen van onze website en het verwerken van de gegevens op ons contactformulier. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid u in te schrijven voor activiteiten als entmiddagen, wellnessbehandelingen en de verjaardagsmail voor uw huisdier en de mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens, worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Hebt u hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Enkele malen per jaar en rond de verjaardag van uw huisdier sturen wij u onze nieuwsbrief en verjaardagsmail. U kunt zich altijd uitschrijven onderaan iedere nieuwsbrief en verjaardagsmail wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen en vragen te beantwoorden of u in te schrijven voor activiteiten.

Daarnaast gebruiken wij deze, indien relevant, gebruiken voor correspondentie en facturering.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een activiteit, worden uw gegevens bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor deze activiteit.

Heeft u uw persoonsgegevens verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Schrijft u zich uit voor de nieuwsbrief dan worden uw persoonsgegevens direct vernietigd.

Heeft u uw huisdier ingeschreven voor de verjaardagsmail dan bewaren wij deze gegevens gedurende zijn leven. U dient zelf aan ons door te geven als uw huisdier is overleden. Na het overlijden en/of als u uitgeschreven bent voor de nieuwsbrief, verwijderen wij uw gegevens.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Dierenspeciaalzaak Angela hecht waarde aan uw privacy. Wij nemen dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen hebben maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Dierenspeciaalzaak Angela verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en in gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Dierenspeciaalzaak Angela kan gebruik maken van derden voor het organiseren van activiteiten.

 

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt dierenspeciaalzaak Angela verzoeken uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en indien gewenst aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar haaren@dsz-angela.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

 

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bent u niet tevreden over hoe dierenspeciaalzaak Angela uw persoonsgegevens verwerkt, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. We zullen er alles aan doen om hier samen uit te komen. Mocht dit niet lukken – hetgeen wij zeer vervelend vinden -, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Heeft u vragen?

Dit document is opgesteld in december 2018. Als dierenspeciaalzaak Angela wijzigingen doorvoert in de manier waarop wij met via de website verzamelde persoonsgegevens omgaan, maken we dit via een wijziging in deze privacyverklaring bekend. Bij ingrijpende wijzigingen infomeren wij u via een e-mail.

Hebt u naar aanleiding van ons Privacyverklaring vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via haaren@dsz-angela.nl.