Uw privacy verklaring dierenspeciaalzaak Angela

In deze privacy verklaring informeren wij u hoe dierenspeciaalzaak Angela omgaat met persoonsgegevens.

Uw privacy respecteren we! We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. En houden ons aan de wet- en regelgeving. Van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactgegevens:

Dierenspeciaalzaak Angela

 • Driehoeven 19
 • 5076 BA Haaren
 • 0411 – 623679
 • haaren@dsz-angela.nl
 • www.dsz-angela.nl
 • KVK-nummer: 89093801
 • btw-nr: NL864877134B01

Welke gegevens verzamelen we?

Dierenspeciaalzaak Angela verzamelt geen persoonsgegevens. Behalve de gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website. Of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. En wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt voor inschrijving voor activiteiten. Dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Op het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens:

 • naam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Voor de nieuwsbrief, de verjaardagsmail van uw huisdier, het formulier voor de Speel-o-theek of het sturen van een factuur vragen wij uw:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • rekeningnummer;
 • KvK-nummer;
 • btw-id;
 • naam en geboortedatum van uw huisdier.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het tonen van onze website. En het verwerken van de gegevens op ons contactformulier. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor activiteiten en de nieuwsbrief.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens, verwerken we conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt zich altijd uitschrijven onderaan iedere nieuwsbrief en verjaardagsmail.

Maakt u gebruik van ons contactformulier? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen. Of om vragen te beantwoorden.

Daarnaast gebruiken wij deze, indien relevant, voor facturering.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor een activiteit.

Heeft u uw persoonsgegevens verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief? Dan bewaren we uw persoonsgegevens zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Schrijft u zich uit dan worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Heeft u uw huisdier ingeschreven voor de verjaardagsmail? Dan bewaren wij deze gegevens gedurende zijn leven. U dient zelf aan ons door te geven als uw huisdier is overleden. Daarna verwijderen wij de gegevens.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Dierenspeciaalzaak Angela hecht waarde aan uw privacy. Wij nemen dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen. En we hebben maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Dierenspeciaalzaak Angela verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten. En als we gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Dierenspeciaalzaak Angela kan gebruik maken van derden voor het organiseren van activiteiten.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt dierenspeciaalzaak Angela verzoeken uw verzamelde persoonsgegevens in te zien. Of om aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar haaren@dsz-angela.nl. Stuur ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Maak hierbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bent u niet tevreden over hoe dierenspeciaalzaak Angela uw persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact met ons op. We zullen er alles aan doen om hier samen uit te komen. Lukt dit niet – hetgeen wij zeer vervelend vinden -, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heeft u vragen?

Dit document is opgesteld in januari 2022. Als we wijzigingen doorvoeren in de manier waarop wij met via de website verzamelde persoonsgegevens omgaan, dan maken we dit in deze privacy verklaring bekend. Bij ingrijpende wijzigingen infomeren wij u via een e-mail.

Hebt u naar aanleiding van ons Privacyverklaring vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via haaren@dsz-angela.nl.

 

Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found